Algemene voorwaarden training

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 1. Om deel te mogen nemen aan de jeugdtraining van TV Wettenseind dien je lid te zijn van de vereniging. 
 2. De organisatie van de trainingen valt onder de verantwoordelijkheid van Tennisschool Coen.
 3. Vragen, opmerkingen en eventuele problemen kun je mailen naar info@tennisschoolcoen.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
 4. De organisatie en de trainers nemen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de trainingen.
 5. Er worden trainingen van 45 minuten, 1 uur en 1 ½ uur aangeboden. 
 6. De 14 trainingen worden in de periode tussen 6 april 2021 en 25 juli 2021 gegeven.
 7. In de periode van 14 trainingen worden de eerste 2 trainingen die door de weersomstandigheden of de conditie van de banen niet door kunnen gaan ingehaald. Reeds aangevangen trainingen, die door de weersomstandigheden moeten worden afgebroken worden niet ingehaald.
 8. Bij afwezigheid van de vaste trainer zal de training door een vervanger gegeven worden. Indien er geen vervanger beschikbaar is wordt de training ingehaald. 
 9. Iedereen ontvangt voor aanvang van de trainingen per mail de groepsindeling.
 10. Gedurende de trainingsperiode kunnen groepsindelingen gewijzigd worden.
 11. Inschrijvingen kunnen gemaild worden naar info@tennisschoolcoen.nl.
 12. Facturering geschiedt per mail eind april 2021.
 13. Mocht de inschrijving onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dient dit per omgaande gemaild te worden naar info@tennisschoolcoen.nl