Collectieve verzekeringen TV Wettenseind

De KNLTB heeft voor alle verenigingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap. Daarnaast valt (via deelname van de Gemeente Nuenen c.a.) TV Wettenseind onder de vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland.

 

Vrijwilligerspolis

Wie vallen onder de verzekering?

Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor TV Wettenseind is verzekerd. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens met in 
achtneming van de ARBO-wet. Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.

De vrijwilligerspolis omvat:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisaties
  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief een ongevallen inzittenden dekking)
  • WEGAS plus dekking
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

Voor een beroep op de vrijwilligerspolis of op de collectieve ongevallenverzekering van de KNLTB kunt u contact opnemen via secretaris@tvwettenseind.nl