Bestuur

Algemeen mailadres bestuur
bestuur@tvwettenseind.nl

Voorzitter: Erwin van Dijk
voorzitter@tvwettenseind.nl

Secretaris: Judith Brand
secretaris@tvwettenseind.nl

Penningmeesters: Stan van Oorschot en Frank Kuppeveld
penningmeester@tvwettenseind.nl

Technische zaken en sponsoring: Angela Groenen
tc@tvwettenseind.nl

Accomodatie: Marlon van Keulen
accomodatie-cie@tvwettenseind.nl

Communicatie en evenementen: Ruben Steins
communicatie@tvwettenseind.nl