Statuten en reglementen

Statuten, laatste wijziging juli 2021

Huishoudelijk reglement, laatste wijziging februari 2022

Cameratoezicht reglement

Bestuursregelement Alcohol in Sportkantines, ingevoerd juli 2021