Statuten en reglementen TVW

Op deze pagina staan de regels en statuten van TVW. Alle leden van TVW dienen op de hoogte zijn van deze reglementen.

Statuten TVW

Huishoudelijk reglement

Afhangreglement

Reglement van orde