Privacy

Privacy-beleid TV Wettenseind

Hierbij treft u het privacy-beleid van TV Wettenseind aan. Om de functionaliteiten en de privacy-veiligheid van onze diensten te kunnen blijven waarborgen, kan dit, tussentijds, worden aangepast. Het advies is daarom dan ook om regelmatig dit beleid te controleren op eventuele wijzigingen.

TV Wettenseind verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan TV Wettenseind uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap en de incasso van contributie. 

 

Welke persoonsgegevens bewaart TV Wettenseind? 
De gegevens, welke wij verwerken, zijn te classificeren als risicoklasse 0 (publiek niveau)* en 1 (Basis niveau)** en vereisen een minimaal beveiligingsniveau. 

  • Adresgegevens voor de facturatie – naam, e-mailadres en telefoonnummer van de tekenbevoegde. 
  • E-mailadres, naam en telefoonnummer van ieder lid. Dit wordt gebruikt om nieuws over de vereniging te communiceren (nieuwsbrief, aanmelden bardienst, etc.). 
  • Inschrijfformulieren worden een jaar bewaard en na beëindiging van het lidmaatschap binnen een jaar vernietigd 

Deze gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

 

Beveiliging en bewaartermijn:
De persoonsgegevens die via de KNLTB clubapp worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken welke vereist worden conform de AVG (Artikel 5, lid 1 sub f en artikel 23). De persoonsgegevens worden na afloop van uw lidmaatschap tijdelijk opgeslagen voor een eventuele doorstart van het lidmaatschap. De bewaartermijn hiervoor bedraagt maximaal 12 maanden. 
(AVG, artikel 15 lid 1 sub d).

 

Privacyrechten:
U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). 

Voor inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar: info@tvwettenseind.nlof een schriftelijk verzoek sturen aan: 

TV Wettenseind 
Postbus 201
5670 AE Nuenen 

 

* Risicoklasse 0: Publiek niveau:
Hier gaat het om openbare gegevens. In deze klasse zijn persoonsgegevens opgenomen, waarvan algemeen aanvaard is dat deze, bij het beoogde gebruik, geen risico opleveren voor de betrokkene. Voorbeelden hiervan zijn telefoonboeken, brochures, publieke internetsites etc. Deze persoonsgegevens behoeven ten aanzien van de exclusiviteit van de persoonsgegevens niet beter beveiligd te worden dan gebruikelijk is om een toereikende kwaliteit van informatievoorziening tot stand te brengen en in stand te houden. Als gevolg van de AVG worden voor deze risicoklasse geen extra eisen ten aanzien van de beveiliging gesteld dan welke al noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige bedrijfsvoering. Voor deze risicoklasse zijn dan ook geen extra specifieke maatregelen opgenomen.

 

**Risicoklasse 1: Basisniveau:
De risico’s voor betrokkene bij verlies of onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van de persoonsgegevens zijn zodanig dat standaard (informatie)beveiligingsmaatregelen toereikend zijn. Bij verwerkingen van persoonsgegevens in deze klasse gaat het meestal om een beperkt aantal persoonsgegevens dat betrekking heeft op bijvoorbeeld lidmaatschappen, arbeidsrelaties, klantrelaties en overeenkomstige relaties tussen betrokkene en een organisatie. Voorbeelden: relaties school-leerling, vereniging-lid en hotel-gast. TV Wettenseind hanteert een hoger beveiligingsniveau de voornoemde standaard maatregelen.