Instructies bardienst

Algemene richtlijnen bardienst

Lees de laatste versie van de Instructies Bardienst (versie maart 2024) goed door. Daarin staat beschreven:

  • Hoe je de kassa gebruikt
  • Hoe je opent en afsluit
  • Hoe de muziekinstallatie werkt (nieuwe installatie vanaf juni 2021)
  • Hoe de koffieautomaat werkt (nieuw machine sinds juli 2021)
  • Hoe je tosties moet klaarmaken
  • En nog veel meer...

De uitgebreide instructies zijn hier te vinden.