Instructies bardienst

Bardienst tijdens corona
Er zijn op dit moment geen aangepast regels.

Algemene richtlijnen bardienst

Lees de laatste versie van de Instructies Bardienst (versie juli 2021) goed door. Daarin staat beschreven:

  • Hoe je de kassa gebruikt
  • Hoe je opent en afsluit
  • Hoe de muziekinstallatie werkt (nieuwe installatie vanaf juni 2021)
  • Hoe de koffieautomaat werkt (nieuw machine sinds juli 2021)
  • Hoe je tosties moet klaarmaken
  • En nog veel meer...

De uitgebreide instructies zijn hier te vinden.