Lid worden bij Tennisvereniging Wettenseind

Op dit moment heeft TV Wettenseind geen wachtlijst. Je kunt je direct aanmelden. We verwelkomen je graag!

Wil je graag lid worden of heb je vragen over het lidmaatschap? Stuur een e-mail naar: ledenadministratie@tvwettenseind.nl 

Leden dienen 3 maal per jaar bardienst te draaien. 

Welke lidmaatschappen zijn er?

 

JEUGD T/M 17 JAAR

 

TV Wettenseind jeugdlid (alleen lidmaatschap)*

Contributie 2024 voor jongens en meisjes van 5 t/m 9 jaar: 50 euro 

Contributie 2024 voor jongens en meisjes van 10 t/m 17 jaar: 80 euro 

TV Wettenseind jeugdlid alles-in-1 (lidmaatschap en competitie voorjaar en najaar)*

Contributie 2024 voor jongens en meisjes van 5 t/m 9 jaar: 69 euro 

Contributie 2024 voor jongens en meisjes van 10 t/m 17 jaar: 109 euro 

*De leeftijd van het kind op 1 januari is bepalend.

 

SENIOREN VANAF 18 JAAR

 

Senior lidmaatschap

Contributie 2024 voor dames en heren die per 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn: 160 euro

 

OVERIG

 

Vriend van lidmaatschap
Dit bijzondere lidmaatschap moet aangevraagd worden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@tvwettenseind.nl en het spelerspasje moet worden ingeleverd.
Contributie bedraagt voor 2024: € 25

Medisch lidmaatschap
Dit lidmaatschap moet aangevraagd worden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@tvwettenseind.nl en kan alleen worden aangevraagd wanneer leden vanwege gezondheidsredenen lange tijd niet kunnen spelen. Leden behouden het pasje en dienen bardienst te vervullen. Mocht het vervullen van bardienst niet mogelijk zijn, dan dient hiervoor een aparte aanvraag bij bardienstbeheer@tvwettenseind.nl te worden ingediend. 
Contributie bedraagt voor 2024: € 30

 

Studentenlidmaatschap

Dient jaarlijks via e-mail ledenadministratie@tvwettenseind.nl te worden aangevraagd inclusief een kopie van de studentenkaart en bewijs van basisregistratie personen (BRP). 
Voorwaarden voor aanvraag van een studentenlidmaatschap zijn:

  • Uitwonend

  • De student is jonger dan 26 jaar op 31 december van het lopende verenigingsjaar

  • Op het moment van de aanvraag moet een voltijdstudie worden gevolgd.

Contributie bedraagt voor 2024: € 82,50

 

Competitielid

  • Kosten per deelname aan een competitie (voorjaar, najaar of winter) is 35 euro per competitie. 
  • Voorwaarden van competitielid zijn bij TV Wettenseind is dat je lid bent van een andere vereniging dan TV Wettenseind (KNLTB-nummer hebben we nodig bij aanmelding).
  • Competitielid zijn betekent dat je alleen kunt tennissen tijdens de competitie waarvoor betaald is. Vrij spelen of trainen is niet mogelijk bij dit lidmaatschap.
  • Na de gespeelde competitie dient het pasje ingeleverd te worden waarna de borg teruggegeven wordt.
  • Per team zijn er maximaal 2 competitieleden toegestaan (uitzonderingen in overleg).

Administratiekosten

Bij alle nieuwe lidmaatschappen die hierboven staan beschreven worden 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Uitzondering hierop zijn het vriend van lidmaatschap, medisch lidmaatschap en een competitielid.