Lid worden bij Tennisvereniging Wettenseind

Op dit moment heeft TV Wettenseind geen wachtlijst. Je kunt je direct aanmelden. We verwelkomen je graag!

Wil je graag lid worden of heb je vragen over het lidmaatschap? Stuur een e-mail naar: ledenadministratie@tvwettenseind.nl

Er is ook informatie over het lidmaatschap en aanmelding aanwezig in ons clubhuis, Wettenseind 22 in Nuenen.

Leden dienen 3 maal per jaar bardienst te draaien.

Direct aanmelden is mogelijk door dit formulier in te vullen. 

 

Welke lidmaatschappen zijn er?

 

Senior lidmaatschap

Voor dames en heren die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.

Contributie bedraagt voor 2018: € 135

 

Junior lidmaatschap*

Contributie leden van 4, 5 of 6 jaar (blauw) die training volgen

 • Alleen training volgen
 • Na eerste trainingscyclus 25 euro lidmaatschap
 • Geen aanmelding bij de KNLTB.

Contributie voor een lid van 6 jaar die training volgt maar ook wil deelnemen aan de Worldtour en vrij wil tennissen (normale regeling).

 • 50 euro lidmaatschap
 • Aanmelding KNLTB is nodig voor deelname aan de Worldtour & vrij tennissen (pasje om af te hangen)

Jongens en meisjes die op 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 8 jaar.

Contributie bedraagt voor 2018: € 50

Voor jongens en meisjes die op 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 17 jaar.

Contributie bedraagt voor 2018: € 80

Lidmaatschap voor een derde junior (tot 17 jaar) binnen hetzelfde gezin.

Contributie bedraagt voor 2018: € 50


*Let op: jeugd t/m 12 jaar mag de eerste cyclus trainen zonder lidmaatschap. Indien een jeugdlid vrij wil spelen of competitie wil spelen is een lidmaatschap nodig.
 

Non-actief lidmaatschap/ Vriend van Wettenseind
Dit bijzondere lidmaatschap moet aangevraagd worden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@tvwettenseind.nl en het spelerspasje moet worden ingeleverd.
Contributie bedraagt voor 2017: € 25

 

Studentenlidmaatschap

Dient jaarlijks via e-mail ledenadministratie@tvwettenseind.nl te worden aangevraagd inclusief een kopie van de studentenkaart.
Voorwaarden voor aanvraag van een studentenlidmaatschap zijn:

 • Uitwonend

 • De student is jonger dan 26 jaar op 31 december van het lopende verenigingsjaar

 • Op het moment van de aanvraag moet een voltijdstudie worden gevolgd.

Contributie bedraagt voor 2018: € 75

 

Competitielid

 • Kosten per deelname aan een competitie (voorjaar, najaar of winter) is 25 euro per competitie.
 • Borg voor het pasje 25 euro.
 • Voorwaarden van competitielid zijn bij TV Wettenseind is dat je lid bent van een andere vereniging dan TV Wettenseind (KNLTB-nummer hebben we nodig bij aanmelding).
 • Competitielid zijn betekent dat je alleen kunt tennissen tijdens de competitie waarvoor betaald is. Vrij spelen of trainen is niet mogelijk bij dit lidmaatschap.
 • Na de gespeelde competitie dient het pasje ingeleverd te worden waarna de borg teruggegeven wordt.